قسمت چهل و پنجم

آموزش گام به گام بورس - پرتفوی


دیده بان بورس: در این قسمت شما را با پرتفوی و مزایای آن آشنا میکنیم

پرتفوی چیست و چه مزایایی دارد؟

پرتفوی یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار. به طورکلی سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی ، بسیار کارامدتر از سرمایه گذاری در یک سهم می باشد. چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری ، ریسک مجموعه کاهش می یابد. علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند ، به عنوان مثال وقوع جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی در بر داشته باشد . فرض کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد؛ در صورت ایجادناامنی در منطقه ودرگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و امکان صادرات محصولات پتروشیمی کاهش خواهند داشت. بازده سرمایه گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود؛اما ریسک پرتفوی در غالب موارد کمتر ازمتوسط ریسک سهام داخل سبد می باشد.میزان آن بستگی دارد به تاثیر متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد.

اگر سهام موجود در سبد متعلق به شرکت هایی باشد ، که کالاها یا خدمات آنها جانشین یکدیگر هستند ؛ریسک تا حدود زیادی کاهش می یابد . زیرا در صورت بروز هر گونه عامل ریسک زا و کاهش بازده یکی ازسهام ،تقاضا برای کالاهای جانشین افزایش یافته ، بازده اضافی حاصل از آن بازده ازدست رفته شرکت اول را جبران می کند.

برخلاف بازده مجموعه ،ریسک الزاماً میانگین موزون اجزای تشکیل دهنده مجموعه نیست، بلکه با توجه به ارتباط بین سهام از نظر تاثیرپذیری وارائه عکس العمل مشابه یا مخالف، در برابر وقایع ایجاد کننده ریسک ، می تواند کمتراز این میانگین بوده وحتی حذف شود. لذا محاسبه همسویی و شدت آن سهام ، بین دیگر سهام ، از اهمیت ویژه ای برای تعیین ریسک برخوردار است .

1 سال پیش 19:48 - 07 آبان 1395