قسمت چهل و سوم

آموزش گام به گام بورس - تحلیلگران بنیادی


دیده بان بورس: در این قسمت شما را با تحلیلگران بنیادی و نحوه کار آنها آشنا میکنیم

حلیل گران بنیادی چه کسانی هستند؟

تحلیل گران بنیادی متخصصینی هستند،که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت وقدرت شرکت وسایر نیروهای غیر اقتصادی )را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام ، به کار می گیرند. تجزیه وتحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی وبنیادی تعیین کننده ارزش سهام. تحلیل گر بنیادی به بررسی دارایی ها، بدهی ها ، فروش ، ساختار بدهی ها، محصولات، سهم بازار ، ارزیابی مدیریت بنگاه ومقایسه آن با رقبا می پردازد ودر نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین می زند. ابزار تحلیل گربنیادی عبارت است از نسبت های مالی که از ترازنامه شرکت وحساب سودو زیان طی چند سال به دست می آید. تحلیل بنیادی در تحقق اهداف بلند مدت در رشد سهام موثرتر است تا در تعیین نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام.

1 سال پیش 05:51 - 05 آبان 1395